Your Happy Family
      Ελληνικά Italiano

Οδηγίες Εφαρμογής

Συστήματος Θερμομόνωσης

To υπόστρωμα για την εξωτερική θερμομόνωση μπορεί να είναι ασοβάτιστη ή σοβατισμένη επιφάνεια τοιχοποιίας, beton, γυψοσανίδα , τσιμεντοσανίδα. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, στέρεα και καθαρή, χωρίς σκόνη και κακώς προσκολλημένα κομμάτια, χωρίς υπολείμματα λαδιού του ξυλότυπου και λοιπής βρωμιάς.

Σε καθαρές, ακάλυπτες επιφάνειες τοιχοποιίας πριν την εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης, συνήθως δεν απαιτείται αστάρωμα παρόλο που είναι απαραίτητο για τα υπόλοιπα είδη οικοδομικών υποστρωμάτων για λείες επιφάνειες . Όπου αναμένεται κακή προσκόλληση (γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα) χρησιμοποιείται αστάρι με χαλαζιακή άμμο για αύξηση πρόσφυσης. Οι θερμομονωτικές πλάκες στερεώνονται σε κάθε επίπεδο, στέρεο, στεγνό και καθαρό υπόβαθρο.  Εάν το υπόβαθρο είναι φρέσκος σοβάς, θα πρέπει να στεγνώσει για 3-4 εβδομάδες (για κάθε εκατοστό, 7-10 ημέρες) ενώ για το beton θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας μήνας.  (Τ=+20οC, R.H.=65%). Η απόκλιση της καθετότητας είναι ±1 cm/3m.

Ως στήριγμα για την πρώτη σειρά θερμομονωτικών πλακών λειτουργεί το θεμέλιο ή κάποια προέκταση τοιχίου.  Αν στην επιφάνεια του τοίχου δεν υφίσταται τέτοιο στήριγμα, ή αν οι θερμομονωτικές πλάκες εφαρμόζονται μόνο σε μέρος τοίχου, τότε η κατώτερη σειρά πλακών τοποθετείται σε ειδική μεταλλική ράγα εκκίνησης, η οποία στηρίζεται με την βοήθεια βιδών σε οριζόντιο επίπεδο στο κατάλληλο ύψος (40 εκατοστά από το επίπεδο του εδάφους).  Η ράγα εκκίνησης προστατεύει το κάτω μέρος των θερμομονωτικών πλακών από τα χτυπήματα, χρησιμεύει στο αλφάδιασμα και  στην οριζοντίωση του συστήματος καθώς και στην αποχέτευση του .

Οι πλάκες  πολυστερίνης και οι πλάκες πετροβάμβακα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός του φυσικού εδάφους.  Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούνται πλάκες εξυλασμένης  πολυστερίνης.  Οι πλάκες αυτές τοποθετούνται κάτω από την ράγα εκκίνησης και σε βάθος 40 εκ. εντός του εδάφους για να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες.  Η συγκολλητική μάζα τοποθετείται στο πίσω μέρος της θερμομονωτικής πλάκας και στην περίμετρο αυτής, καθώς και σε έξι κεντρικά σημεία έτσι ώστε το 50% της επιφάνειας να καλύπτεται απ’ αυτήν.  Η χρήση οδοντωτής σπάτουλας (σπάτουλα πλάκα με δόντια  8-12 mm) είναι δυνατή μόνο εφόσον η επιφάνεια είναι λεία καθώς και αν τα κομμάτια πολυστερίνης ή πετροβάμβακα είναι μικρά.  Οι θερμομονωτικές πλάκες “χτίζονται” κατά τον συνήθη τρόπο κτισίματος οπτοπλινθοδομής.  Θα πρέπει να εφάπτονται απόλυτα η μία με την άλλη και οι πλευρές τότε θα πρέπει να είναι καθαρές από την  συγκολλητική μάζα.  Εάν υπάρχουν κενά, θα πρέπει να γεμισθούν με αφρό  πολυουρεθάνης.  Στις γωνίες οι πλάκες θα πρέπει να κόβονται ευθύγραμμα με πριόνι.  Οι πλάκες θα πρέπει να εξέχουν ορισμένα εκατοστά από τον διασταυρωμένο τοίχο σαν πλέγμα.  Τα εξέχοντα τμήματα  θα πρέπει να κοπούν ευθύγραμμα μετά από παρέλευση 2-3 ημερών από την ημέρα συγκόλλησης (+5οC έως +35o C, R.H. 65%).

Εν συνεχεία θα πρέπει να στερεωθούν  μηχανικά οι θερμομονωτικές πλάκες με 4 ειδικά αγκύρια για την πολυστερίνη και 8 για τον πετροβάμβακα ανά m2 , εφόσον το ύψος υπερβαίνει τα 8 μέτρα. Η αναγκαιότητα μηχανικής στήριξης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης εξαρτάται από την ποιότητα του υποστρώματος, το βάρος του συστήματος και το ύψος του κτιρίου.  Συνήθως χρησιμοποιείται για την προστασία της επιφάνειας στην ανεμοπίεση.

Η συγκολλητική μάζα τοποθετείται στο περίγραμμα των θερμομονωτικών πλακών και εντός  αυτού (σε 6 σημεία). Οι θερμομονωτικές πλάκες τοποθετούνται η  μία   δίπλα  στην άλλη σε σχήμα κτισίματος. Οι πλάκες από πετροβάμβακα στην φάση κόλλησης πρέπει επιπλέον να στηρίζονται με χρήση ειδικών αγκυρίων – τέσσερα τεμάχια ανά πλάκα. Οι ενώσεις πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς την συγκολλητική μάζα. Στις γωνίες οι πλάκες κόβονται. Στο διάστημα τοποθέτησης πλακών η επιφάνεια συνέχεια ελέγχεται με μακρύ αλφάδι.

Οι εργασίες επί των θερμομονωτικών πλακών γίνονται 2-3 μέρες μετά από την τοποθέτηση τους, ενώ οι διαφορές μεταξύ των μονωτικών πλακών πρέπει οπωσδήποτε να εξομαλύνονται. Σε περίπτωση που το κτίριο στο οποίο εφαρμόζεται η εξωτερική θερμομόνωση υπερβαίνει το ύψος των 8 μέτρων, ή αν το υπόστρωμα για την κόλληση θερμομονωτικών πλακών είναι προβληματικό ή πολύ απορροφητικό ή αν το βάρος του θερμομονωτικού συστήματος είναι μεγαλύτερο των 10kg/m2, τότε οι πλάκες πολυστερίνης, άσχετα με το ύψος του κτιρίου, μετά το τρίψιμο στηρίζονται επί πλέον με 6 ή 8 αγκύρια ανά m2 με διάφορους τρόπους. Το βάθος στήριξης αγκυρίων στον τοίχο πρέπει να είναι >= 5cm, και η οπή πρέπει να είναι κατά 2 cm μεγαλύτερη.

Όλες οι γωνίες προστατεύονται με ειδικά διάτρητα αλουμινένια ή πλαστικά γωνιόκρανα τα οποία τοποθετούνται στο μονωτικό υπόστρωμα με την συγκολλητική μάζα. Το πρώτο χέρι βασικού επιχρίσματος περνιέται αφού:

α. τοποθετηθούν γωνιόκρανα και τα ειδικά προφίλ για αρμούς διαστολής (αν είναι απαραίτητο).

β. γίνει επικόλληση ελεύθερου άκρου υαλοπλέγματος αρχικής σειράς θερμομονωτικών πλακών (αν υπάρχει).

γ. γίνει οπλισμός των γωνιών όλων των ανοιγμάτων των προσόψεων με κομμάτια υαλοπλέγματος 50 Χ 50 cm, διαγώνια σε σχέση με το περίγραμμα.

Για την τοποθέτηση των ανωτέρω, γίνεται διάστρωση της συγκολλητικής μάζας πάχους 2-3 χλστ στην οποία εμποτίζεται υαλόπλεγμα με χρήση σπάτουλας.  Τα φύλλα υαλοπλέγματος επικαλύπτονται κατά 10 εκ.

Ως βασικός σοβάς χρησιμοποιείται το ίδιο υλικό με αυτό της συγκολλητικής μάζας με το οποίο επικολλώνται μονωτικές πλάκες.  Ο βασικός σοβάς περνιέται με δύο στρώσεις συνολικού πάχους 3-4 mm  (6-8 mm σε περίπτωση πετροβάμβακα) επικαλύπτοντας το υαλόπλεγμα.  Η πρώτη στρώση εφαρμόζεται πάνω στην πολυστερίνη και επ’ αυτής επικολλάται το υαλόπλεγμα από το πάνω σημείο της όψης προς το δάπεδο.  Κατά φάρδος και κατά μήκος του πλέγματος γίνονται επικαλύψεις κατά 10-20 cm.  Στις γωνίες το υαλόπλεγμα γυρίζει προς την αντίθετη πλευρά και από τις δύο πλευρές της γωνίας στην περίπτωση που τα ήδη τοποθετημένα γωνιόκρανα δεν έχουν αντίστοιχο υαλόπλεγμα. Ακολουθεί  η δεύτερη στρώση, αμέσως μετά την τοποθέτηση υαλοπλέγματος (τέχνη “φρέσκο σε φρέσκο”) και λειαίνεται η επιφάνεια. Για τους ψιλόκοκκους διακοσμητικούς σοβάδες ή στις περιπτώσεις που η τεχνική “φρέσκο σε φρέσκο” δεν είναι εφαρμόσιμη, η επιφάνεια του βασικού σοβά πρέπει να λειαίνεται πολύ καλά, κάτι το οποίο γίνεται πιο εύκολα αν η δεύτερη στρώση περαστεί 2-3 μέρες μετά την εφαρμογή του υαλοπλέγματος (δηλαδή η πρώτη στρώση που επικαλύπτει το υαλόπλεγμα να έχει σκληράνει).  Μεταξύ του βασικού σοβά και των κασών παραθύρων δημιουργείται αρμός πάχους 3 mm, ο οποίος σφραγίζεται με ελαστομερή μαστίχη. Εναλλακτικά χρησιμοποιείται  ειδικό προφίλ με ενσωματωμένη μαστίχη και σύστημα προστασίας κουφωμάτων. Σε περιοχές που η θερμομονωτική επιφάνεια διακόπτεται ή σε περιοχές που εφάπτεται με άλλα κτίρια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται  ειδικά profiles αρμού διαστολής.

 

Μετά την πάροδο 4-6 ημερών ακολουθεί η τοποθέτηση του τελικού διακοσμητικού επιχρίσματος (Ακρυλικό, Σιλικονούχο η Υδρύαλο έτοιμο τελικό αδιάβροχο έγχρωμο επίχρισμα) με σπάτουλα ή και με την χρήση μηχανημάτων εκτόξευσης.

Αρχεία Άρθρου